Rychlý kontakt

PK Geo, s.r.o.
Jeřábkova 5, 602 00 Brno
Tel: +420 603 203 520
Tel: +420 603 416 515
Mail: pkgeo@pkgeo.cz
Web: www.pkgeo.cz

Služby

Ve všech oblastech geodetických služeb se zaměřujeme především na precizní provedení a rychlou realizaci. Jak již bylo napsáno na úvodu, jsme flexibilní a zakázku vyřešíme podle Vašich požadavků.

Katastr nemovitostí

Provádíme všechny geodetické práce spojené s katastrem nemovitostí. V dané oblasti také velice rádi nabídneme naše zkušenosti a poskytneme odborné poradenství.

 • zřizování a obnova bodových polí pomocí GNSS
 • geometrické plány
 • vytyčování hranic pozemků
 • geodetické práce pro pozemkové úpravy
 • poradenství v katastru nemovitostí

Inženýrská geodezie

 • mapové podklady
 • zřizování a obnova bodových polí pomocí GNSS
 • zaměřování skutečného provedení staveb
 • zpracování dokumentace inženýrských sítí
 • technické mapy měst a obcí
 • základní mapy závodů
 • nivelace
 • vytyčování staveb
 • stavební zaměřování interiérů objektů
 • digitální modely terénu

Důlní geodézie

 • vyhotovení základní důlní mapy
 • zaměřování postupu těžby
 • vytyčování podzemních děl
 • zaměřování podzemních prostor
 • kubatury, řezy

Digitální zpracování

 • transformace a vektorizace rastrů
 • digitalizace stávajících dokumentací staveb
 • výstup digitálních dat ve všech běžně dostupných formátech